Living Labs
06 mrt 2018

ZonMw-subsidie voor onderzoek naar gezondheidswinst Lea

Robot Care Systems (RCS) heeft in samenwerking met het Medical Delta Living Lab Care Robotics een stimuleringssubsidie ontvangen van ZonMw binnen het programma "Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg".

De subsidie wordt gebruikt om een plan op te zetten voor de uitvoering van een HTA (Health Technology Assessment). Bij een HTA gaat het om het bepalen van de implicaties van het invoeren, verspreiden en toepassen van (nieuwe) medische en zorgtechnologie en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende gezondheidswinst. Deze beoogde HTA-studie zal een kwantitatief resultaat moeten opleveren waarbij het nut van Lea blijkt in de vorm van doelmatigheid van zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis, sneller revalideren etc) en een business case voor de zorginstelling en verzekeraar.

Lea, afkorting van ‘Lean Empowering Assistent’, is een zeer innovatieve persoonlijke zorg-assistent welke ondersteuning biedt bij het kunnen uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Lea functioneert autonoom en kan zorgen voor meer stabiliteit, veiligheid en gemak. Ouderen en verschillende patiëntengroepen, zoals dementiepatiënten, parkinson patiënten en patiënten met een niet-aangeboren hersenafwijking, kunnen samen met Lea controle behouden om langer zelfstandig te kunnen functioneren.

Naast RCS en het Medical Delta Living Lab Care Robotics zijn de beoogd projectpartners LUMC, ErasmusMC, Pieter van Foreest, De Haagse Hogeschool en Zorgverzekeraar CZ.

Voor meer informatie, zie www.robotcaresystems.com

 

ZonMW - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

De stimuleringssubsidies die ZonMw beschikbaar heeft gesteld, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen.

Meer informatie: ZonMW - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg