Living Labs

Living Lab Rehabilitation Technology

Omgeving

 • Ziekenhuis
 • Zorginstelling
 • Revalidatiecentrum
 • Thuisomgeving

Thema's

 • Snelle & effectieve revalidatie

Technologie

 • e-Health
 • Robotics
 • Domotica
 • Hulpmiddelen
 • Sensoring

Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology

Binnen het Living Lab ontwikkelen bedrijven, kennisinstellingen, revalidatiecentra en eindgebruikers, in co-creatie, innovaties die bijdragen aan intensieve (thuis)revalidatie waardoor mobiliteit, en daardoor onafhankelijkheid, van patiënten wordt bespoedigd en vergroot.

 • Robotica, sensortechnologie en e-Revalidatie ter verbetering van lichaamsfuncties
 • Ontwikkeling innovaties voor intensieve (thuis)revalidatie
 • Verbetering mobiliteit en zelfredzaamheid patiënt
 • Bevordering snellere transitie revalidatiecentrum/ziekenhuis naar huis

Slimme technologie zoals robotica, sensoren of eHealth-oplossingen bieden nieuwe mogelijkheden voor intensieve revalidatie thuis, in een behandelcentrum of bij de fysiotherapeut. Het Living Lab Rehabilitation Technology biedt bedrijven en andere zorgontwikkelaars de mogelijkheid om samen met eindgebruikers hun innovaties te toetsen en door te ontwikkelen in de praktijk. Daarnaast biedt het Living Lab hen de mogelijkheid om vragen vanuit de zorgpraktijk op te pakken en te vertalen naar kansrijke innovatieve technologische oplossingen.

Het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology biedt diverse test- en implementatiefaciliteiten aan binnen de behandelcentra Rijndam Revalidatie, Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Deze faciliteiten stellen gebruikers in staat om technologische innovaties in een volledig realistische revalidatieomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt zo direct bij aan het verbeteren van de revalidatiezorg en de versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Erasmus MC, Sophia Revalidatie, Rijndam Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum hebben de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen.

Services

Co-research

Inventariseren van de ‘behoefte’ van de eindgebruiker. De output van deze fase levert een lijst van wensen en eisen op als input voor de co-creatie van kennis, design en de ontwikkeling van de innovatie. Samen met professionals en cliënten kunnen zorgontwikkelaars behoeften en technologische oplossingsrichtingen inventariseren met focusgroepen, en via feedbacksessies verbeterpunten verzamelen om een ontwikkeld prototype optimaal aan te laten sluiten bij de behoeften en verwachtingen van de markt.

Real-life testen

Gezamenlijk ontwikkelen van een ‘test plan’ en het testen van de innovatie met eindgebruikers in een real-life setting. De output van deze fase zijn testresultaten. Cliënten testen prototypes onder toezicht van professionals. Dat kan zowel intramuraal in oefenruimten van het revalidatiecentrum of de fysiotherapiepraktijk, als ook extramuraal in de thuisomgeving.

Real-life
small-scale implementatie

Hierbij staan organisatorische uitvoerbaarheid, kennis en capaciteit in de test setting centraal. De output van deze fase is een ‘demonstrator’. In deze fase gebruikt een revalidant het nieuwe product of de nieuwe dienst voor een langere tijd, en dat gebruik wordt geëvalueerd. Er wordt onderzocht welke aanpassingen in het zorgsysteem nodig zijn (organisatorisch, facilitair, financieel) om het nieuwe product langdurig te kunnen gebruiken.

Evaluatie

Beoordelen van zowel effectiviteit als doelmatigheid in een vroeg stadium (voorafgaand aan large-scale implementation). De output van deze fase is een 'vroege HTA' (health technology assessment). Onder begeleiding van HTA experts worden evaluatierapportages opgesteld om de marktintroductie te ondersteunen. Het Living Lab biedt daarnaast ondersteuning voor certificeringstrajecten.

Living Lab Partners

Locatie

 • Sophia Revalidatie

 

 • Rijndam Revalidatie

 

 • Rijnlands Revalidatie Centrum

 

 

Contact

Direct contact

Living Lab Rehabilitation Technology

Omgeving

 • Ziekenhuis
 • Zorginstelling
 • Revalidatiecentrum
 • Thuisomgeving

Thema's

 • Snelle & effectieve revalidatie

Technologie

 • e-Health
 • Robotics
 • Domotica
 • Hulpmiddelen
 • Sensoring

Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology

Binnen het Living Lab ontwikkelen bedrijven, kennisinstellingen, revalidatiecentra en eindgebruikers, in co-creatie, innovaties die bijdragen aan intensieve (thuis)revalidatie waardoor mobiliteit, en daardoor onafhankelijkheid, van patiënten wordt bespoedigd en vergroot.

 • Robotica, sensortechnologie en e-Revalidatie ter verbetering van lichaamsfuncties
 • Ontwikkeling innovaties voor intensieve (thuis)revalidatie
 • Verbetering mobiliteit en zelfredzaamheid patiënt
 • Bevordering snellere transitie revalidatiecentrum/ziekenhuis naar huis

Slimme technologie zoals robotica, sensoren of eHealth-oplossingen bieden nieuwe mogelijkheden voor intensieve revalidatie thuis, in een behandelcentrum of bij de fysiotherapeut. Het Living Lab Rehabilitation Technology biedt bedrijven en andere zorgontwikkelaars de mogelijkheid om samen met eindgebruikers hun innovaties te toetsen en door te ontwikkelen in de praktijk. Daarnaast biedt het Living Lab hen de mogelijkheid om vragen vanuit de zorgpraktijk op te pakken en te vertalen naar kansrijke innovatieve technologische oplossingen.

Het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology biedt diverse test- en implementatiefaciliteiten aan binnen de behandelcentra Rijndam Revalidatie, Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Deze faciliteiten stellen gebruikers in staat om technologische innovaties in een volledig realistische revalidatieomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt zo direct bij aan het verbeteren van de revalidatiezorg en de versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Erasmus MC, Sophia Revalidatie, Rijndam Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum hebben de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen.

Services

Co-research

Inventariseren van de ‘behoefte’ van de eindgebruiker. De output van deze fase levert een lijst van wensen en eisen op als input voor de co-creatie van kennis, design en de ontwikkeling van de innovatie. Samen met professionals en cliënten kunnen zorgontwikkelaars behoeften en technologische oplossingsrichtingen inventariseren met focusgroepen, en via feedbacksessies verbeterpunten verzamelen om een ontwikkeld prototype optimaal aan te laten sluiten bij de behoeften en verwachtingen van de markt.

Real-life testen

Gezamenlijk ontwikkelen van een ‘test plan’ en het testen van de innovatie met eindgebruikers in een real-life setting. De output van deze fase zijn testresultaten. Cliënten testen prototypes onder toezicht van professionals. Dat kan zowel intramuraal in oefenruimten van het revalidatiecentrum of de fysiotherapiepraktijk, als ook extramuraal in de thuisomgeving.

Real-life
small-scale implementatie

Hierbij staan organisatorische uitvoerbaarheid, kennis en capaciteit in de test setting centraal. De output van deze fase is een ‘demonstrator’. In deze fase gebruikt een revalidant het nieuwe product of de nieuwe dienst voor een langere tijd, en dat gebruik wordt geëvalueerd. Er wordt onderzocht welke aanpassingen in het zorgsysteem nodig zijn (organisatorisch, facilitair, financieel) om het nieuwe product langdurig te kunnen gebruiken.

Evaluatie

Beoordelen van zowel effectiviteit als doelmatigheid in een vroeg stadium (voorafgaand aan large-scale implementation). De output van deze fase is een 'vroege HTA' (health technology assessment). Onder begeleiding van HTA experts worden evaluatierapportages opgesteld om de marktintroductie te ondersteunen. Het Living Lab biedt daarnaast ondersteuning voor certificeringstrajecten.

Living Lab Partners

Locatie

 • Sophia Revalidatie

 

 • Rijndam Revalidatie

 

 • Rijnlands Revalidatie Centrum

 

 

Send us a message

Loading