Living Labs

Living Lab Care Robotics

Omgeving

 • Ziekenhuis
 • Zorginstelling
 • Thuisomgeving

Thema's

 • Gezond thuis

Technologie

 • e-Health
 • Robotics
 • Sensoring
 • Caredroids
 • Robotic assistence
 • Zorgrobot

Medical Delta Living Lab Care Robotics

Binnen het Living Lab worden robotica producten (bijv. slimme rollator, thuishulp-robot) ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk (zorgverblijf, eigen huis) om mensen langer zelfstandig thuis te laten leven.

 • Ouderen met cognitieve of fysieke beperkingen
 • Verbetering zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en zelfstandig wonen
 • Verbetering thuiszorg en institutionele zorg
 • Real-life test- en implementatie faciliteiten binnen verpleeg- en (thuis)zorginstellingen
   

Start-ups en MKB bedrijven in de zorgtechnologie branche kunnen moeizaam toegang krijgen tot cliënten en professionals in de ouderenzorg voor de ontwikkeling van nieuwe (hoog-technologische) hulpmiddelen. Het testen en het evalueren van producten kost tijd, en die extra tijd hebben zorgprofessionals meestal niet. Hierdoor stranden innovatieve oplossingen ter verbetering van de zorg vroegtijdig en blijven economische kansen onbenut.

Het Living Lab Care Robotics biedt bedrijven en andere zorgontwikkelaars de mogelijkheid om samen met eindgebruikers hun innovaties te toetsen en door te ontwikkelen in de praktijk. Daarnaast biedt het Living Lab hen de mogelijkheid om vragen vanuit de zorgpraktijk op te pakken en te vertalen naar kansrijke innovatieve technologische oplossingen.

Het Living Lab biedt diverse test- en implementatiefaciliteiten aan binnen Pieter van Foreest, het LUMC en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Deze faciliteiten stellen gebruikers in staat om technologische innovaties in een volledig realistische zorgomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt zo direct bij aan het verbeteren van de ouderenzorg en de versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf Ziekenhuis hebben de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen.

 

Services

Co-research

Inventariseren van de ‘behoefte’ van de eindgebruiker. De output van deze fase levert een lijst van wensen en eisen op als input voor co-creatie van kennis, design en de ontwikkeling van de innovatie. Onderzoek vindt plaats met zorgprofessionals en cliënten (focusgroepen) waaronder inventarisatie van behoeften, mogelijke technologische oplossingsrichtingen en uitwisselen van ervaringen van nieuwe robottechnologie (feedback sessies).

Real-life testen

Gezamenlijk ontwikkelen van een ‘test plan’ en het testen van de innovatie met eindgebruikers in een real-life setting. De output van deze fase zijn testresultaten. Effectstudies in real-life settings zowel intramuraal (VVT-instelling, ziekenhuis) als extramuraal in de thuisomgeving. Testmethoden en –criteria worden met alle betrokkenen opgesteld. Prototypen worden getest met cliënten onder toezicht van professionals..

Real-life
small-scale implementatie

Hierbij staan organisatorische uitvoerbaarheid, kennis en capaciteit in de test setting centraal. De output van deze fase is een ‘demonstrator’. In deze fase wordt het product over een langere periode gebruikt door een groep cliënten waarbij gebruik wordt geanalyseerd. Er wordt onderzocht welke aanpassingen (organisatorisch, financieel) nodig zijn om het nieuwe product optimaal in te zetten in het zorgsysteem.

Evaluatie

Beoordelen van zowel effectiviteit als doelmatigheid in een vroeg stadium (voorafgaand aan large-scale implementation). De output van deze fase is een 'vroege HTA' (health technology assessment). Resultaten uit de test- en implementiefasen worden vergeleken met de initiële behoeften en verwachtingen. Aanpassingen aan het prototype worden voorgesteld voor eventuele aanvullende testen (optimalisatie-cyclus) totdat de gewenste opbrengst in kwaliteit en kosten (doelmatigheid) is aangetoond. Evaluatierapportages worden opgesteld op basis waarvan en i.s.m. de opdrachtgever de user en business cases worden vastgesteld o.b.v. een HTA (Health Technologie Assessment) deskundige (Medical Delta brede expertise). De strategie voor marktintroductie wordt samen met de opdrachtgever opgesteld. Het Living Lab biedt tevens ondersteuning voor certificeringstrajecten.

Living Lab Partners

Locatie

 • LUMC

 

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 

 • Pieter van Foreest

Contact

Direct contact

Living Lab Care Robotics

Omgeving

 • Ziekenhuis
 • Zorginstelling
 • Thuisomgeving

Thema's

 • Gezond thuis

Technologie

 • e-Health
 • Robotics
 • Sensoring
 • Caredroids
 • Robotic assistence
 • Zorgrobot

Medical Delta Living Lab Care Robotics

Binnen het Living Lab worden robotica producten (bijv. slimme rollator, thuishulp-robot) ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk (zorgverblijf, eigen huis) om mensen langer zelfstandig thuis te laten leven.

 • Ouderen met cognitieve of fysieke beperkingen
 • Verbetering zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en zelfstandig wonen
 • Verbetering thuiszorg en institutionele zorg
 • Real-life test- en implementatie faciliteiten binnen verpleeg- en (thuis)zorginstellingen
   

Start-ups en MKB bedrijven in de zorgtechnologie branche kunnen moeizaam toegang krijgen tot cliënten en professionals in de ouderenzorg voor de ontwikkeling van nieuwe (hoog-technologische) hulpmiddelen. Het testen en het evalueren van producten kost tijd, en die extra tijd hebben zorgprofessionals meestal niet. Hierdoor stranden innovatieve oplossingen ter verbetering van de zorg vroegtijdig en blijven economische kansen onbenut.

Het Living Lab Care Robotics biedt bedrijven en andere zorgontwikkelaars de mogelijkheid om samen met eindgebruikers hun innovaties te toetsen en door te ontwikkelen in de praktijk. Daarnaast biedt het Living Lab hen de mogelijkheid om vragen vanuit de zorgpraktijk op te pakken en te vertalen naar kansrijke innovatieve technologische oplossingen.

Het Living Lab biedt diverse test- en implementatiefaciliteiten aan binnen Pieter van Foreest, het LUMC en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Deze faciliteiten stellen gebruikers in staat om technologische innovaties in een volledig realistische zorgomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt zo direct bij aan het verbeteren van de ouderenzorg en de versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf Ziekenhuis hebben de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen.

 

Services

Co-research

Inventariseren van de ‘behoefte’ van de eindgebruiker. De output van deze fase levert een lijst van wensen en eisen op als input voor co-creatie van kennis, design en de ontwikkeling van de innovatie. Onderzoek vindt plaats met zorgprofessionals en cliënten (focusgroepen) waaronder inventarisatie van behoeften, mogelijke technologische oplossingsrichtingen en uitwisselen van ervaringen van nieuwe robottechnologie (feedback sessies).

Real-life testen

Gezamenlijk ontwikkelen van een ‘test plan’ en het testen van de innovatie met eindgebruikers in een real-life setting. De output van deze fase zijn testresultaten. Effectstudies in real-life settings zowel intramuraal (VVT-instelling, ziekenhuis) als extramuraal in de thuisomgeving. Testmethoden en –criteria worden met alle betrokkenen opgesteld. Prototypen worden getest met cliënten onder toezicht van professionals..

Real-life
small-scale implementatie

Hierbij staan organisatorische uitvoerbaarheid, kennis en capaciteit in de test setting centraal. De output van deze fase is een ‘demonstrator’. In deze fase wordt het product over een langere periode gebruikt door een groep cliënten waarbij gebruik wordt geanalyseerd. Er wordt onderzocht welke aanpassingen (organisatorisch, financieel) nodig zijn om het nieuwe product optimaal in te zetten in het zorgsysteem.

Evaluatie

Beoordelen van zowel effectiviteit als doelmatigheid in een vroeg stadium (voorafgaand aan large-scale implementation). De output van deze fase is een 'vroege HTA' (health technology assessment). Resultaten uit de test- en implementiefasen worden vergeleken met de initiële behoeften en verwachtingen. Aanpassingen aan het prototype worden voorgesteld voor eventuele aanvullende testen (optimalisatie-cyclus) totdat de gewenste opbrengst in kwaliteit en kosten (doelmatigheid) is aangetoond. Evaluatierapportages worden opgesteld op basis waarvan en i.s.m. de opdrachtgever de user en business cases worden vastgesteld o.b.v. een HTA (Health Technologie Assessment) deskundige (Medical Delta brede expertise). De strategie voor marktintroductie wordt samen met de opdrachtgever opgesteld. Het Living Lab biedt tevens ondersteuning voor certificeringstrajecten.

Living Lab Partners

Locatie

 • LUMC

 

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 

 • Pieter van Foreest

Send us a message

Loading