Het programma bureau, Medical Delta Living Labs, is aangesteld als coördinerend orgaan. Het bureau ondersteunt en faciliteert het samenbrengen van alle betrokken spelers.

Samenwerking

Om tot succesvolle en concurrerende innovaties te komen, die aansluiten bij de wensen en de behoeften van de eindgebruikers, is het cruciaal dat vier verschillende typen organisaties nauw samenwerken binnen de Medical Delta Living Labs.

Deze ‘Quadruple-helix’ bestaat uit:

 • Bedrijfsleven
  Start-ups en MKB’ers met innovatie- en ondernemerskracht.
 • Kennis- en zorginstellingen
  Internationaal gerenommeerde instituten met specialistische kennis; zorginstellingen die state-of-the art diagnostiek, behandeling en zorg leveren aan hun patiënten.
 • Eindgebruiker
  Wensen en behoeften van eindgebruikers als input voor innovatie ontwikkeling.
 • Gemeenten / overheden
  Met een zorgtaak die zij op innovatieve, effectieve en efficiënte wijze willen uitvoeren.

De ‘Quadruple-helix’ heeft aangegeven behoefte te hebben aan toegankelijke Living Labs, die ingebed zijn in de (zorg)praktijk. In deze Living Labs kunnen ondernemers samen met kennispartijen, potentiële afnemers en eindgebruikers prototypes en producten ontwikkelen, testen, verbeteren en demonstreren.

Opstart

De opstartfase van de Medical Delta Living Labs wordt gebruikt om de faciliteiten (als een dienst) te ontwikkelen en het effect ervan aan te tonen.