Living Labs

Living Labs

Medical Delta Living Labs Update

Real-life test settings

Medical Delta is een netwerk van organisaties die actief zijn binnen de ‘Life Sciences, Health and Technology’ sector. Samen ontwikkelen we innovaties die een oplossing bieden voor huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg.

Met onze Living Labs bieden we bedrijven en zorgaanbieders de mogelijkheid om hun oplossingen in een real-life (fysieke of digitale) omgeving te ontwikkelen en te testen met daadwerkelijke behandelaars, patiënten en mantelzorgers. Op die manier zorgen we ervoor dat effectieve, relevante zorginnovaties sneller op de markt komen, en dat deze optimaal zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de eindgebruikers en de eisen van de klinische- en/of zorgpraktijk. Dat levert bedrijven niet alleen succesvollere marktintroducties op, maar draagt ook bij aan een doelmatige zorgsector.

Medical Delta stimuleert actief het opzetten van een Living Lab infrastructuur in de regio Zuid-Holland. Hiermee vergroten we de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven in de ‘Life Sciences, Health and Technology’ sector. Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige Living Labs verhogen we de kans dat hun producten, diensten of sociale initiatieven succesvol de markt en de maatschappij kunnen veroveren.

 

Innoveren met eindgebruikers

Services

Co-research

Inventariseren van de ‘behoefte’ van de eindgebruiker. De output van deze fase levert een lijst van wensen en eisen op als input voor de design en de ontwikkeling van de innovatie.

Real-life testen

Gezamenlijk ontwikkelen van een ‘test plan’ en het testen van de innovatie met eindgebruikers in een real-life setting. De output van deze fase zijn testresultaten.

Real-life
small-scale implementatie

Kijken naar o.a. organisatorische uitvoerbaarheid / kennis / capaciteit in de test setting. De output van deze fase is een ‘demonstrator’.

Evaluatie

Beoordelen van zowel effectiviteit als doelmatigheid in een vroeg stadium (voorafgaand aan large-scale implementation). De output van deze fase is een 'vroege HTA' (health technology assessment).

Concrete, marktrijpe innovaties

Living Lab

Een Living Lab is een faciliteit waarin innovaties en technologieën voor de zorg in de dagelijkse praktijk, samen met eindgebruikers, kunnen worden ontwikkeld, getest, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Living Lab project

In een Living Lab kunnen meerdere innovaties tegelijk worden ontwikkeld, getest, geïmplementeerd of geëvalueerd. Voor elke afzonderlijke innovatie wordt een eigen Living Lab project opgestart. Een project begint met een vraagformulering door een instelling of een bedrijf. Hierbij worden relevante stakeholders, zoals technologie-ontwikkelaars, zorgverzekeraars, zorginstellingen, behandelaars en patiënten direct betrokken.

Living Lab Services

  • Co-research
  • Real-life testen
  • Real-life small-scale implementatie
  • Evaluatie

Uitkomst

  • Product/dienst - gevalideerd en marktrijp
  • Demonstrator - in real-life setting
  • Vroege HTA (Health Technology Assessment)

Medical Delta Partners

Universiteit Leiden

Erasmus Universiteit

Provincie Zuid Holland

Gemeente Leiden

Gemeente Rotterdam

Gemeente Delft

Haagse Hogeschool

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Leiden

Hogeschool InHolland